Todos nuestros autocares estan equipados con cinturones de seguridad

Seguretat

Complim les normes de seguretat de la CEE i sistema antibolcada.

 


- Sistema de frenada ABS i ASR.
- Cinturons de seguretat.
- Limitador de velocitat.
- Obertura de seguretat en porta.
- Farmaciola d'emergència.
- Extintor i Martells d'emergència.
- Passadís interior senyalitzat.
- Tacògraf digital per a control de conducció.

- Retarder

Tots els vehicles són sotmesos periòdicament a exhaustives revisions i compleixen amb la normativa en vigor en matèria de transport.

COMPORTAMENT EN CAS D'EMERGÈNCIA
Augment de la rigidesa en l'estructura al canvi.
Reducció de mida finestres laterals
Augment de la resistència a l'impacte central.
Augment de la rigidesa de l'estructura a flexió.