Todos nuestros autocares estan equipados con cinturones de seguridad

Medi ambient

Autocars Burgos és una empresa que des de sempre s'ha
sentit compromesa per protegir i millorar el medi
ambient, per això tots els vehicles d'autocars Burgos
compleixen les normatives vigents que sobre medi ambient
dictaminen la Unió Europea (normativa euro III i euro IV).

Però Autocars Burgos no es conforma només amb que els seus
autocars compleixin les normatives, sinó que d'acord amb
el que estableix l'article 22 del reglament aprovat per
el reial decret 833/88 (Reglament per a l'execució de la
llei 20/86 bàsica de residus tòxics i perillosos) demana
la retirada dels següents residus tòxics per al
medi ambient a la conselleria de medi ambient:
- Oli usat.
- Bateria usada de plom.
- Filtres d'olis.
- Líquid de frens.
- Anticongelant.
- Pastilles de frens.
- Envasos contaminats.
- Draps i papers contaminats.

Amb la recollida de tots aquests residus Autocars Burgos
aquesta contribuint a protegir el benestar del medi ambient.